Encontramos 282 técnicos/as que encajan con tu proyecto.

Rocio Anabel

Rocio Anabel

Experto en Asesoramento en emprendemento, Emprendemento social y Plan de negocio e viabilidade

Asociación de empresas de inserción de Galicia

Santiago de Compostela - Coruña, A Axente de Emprego

Personal técnico agente de empleo de la Asociación de empresas de inserción de Galicia

Rosa

Rosa

Experto en Emprego autónomo, Dinamización comercial, Desenvolvemento local y Asesoramento en emprendemento

Concello de Xove

Xove - Lugo AEDL

AEDL del Municipio de Xove

Rosa Ana

Rosa Ana

Experto en Internacionalización, Trámites e licenzas, Plan de negocio e viabilidade, Asesoramento en emprendemento, Asociacionismo e voluntariado, Desenvolvemento local, Dinamización comercial, Emprego autónomo y Emprendemento social

Concello de Ponteareas

Ponteareas - Pontevedra AEDL

Personal técnico AEDL del Concello de Ponteareas

Rosa Asunción

Rosa Asunción

Concello de Sandiás

Sandiás - Ourense AEDL

AEDL del Municipio de Sandiás

Rosa Mª

Rosa Mª

Experto en Asociacionismo e voluntariado y Trámites e licenzas

Asociación Autismo Ourense

Ourense - Ourense Axente de Emprego

Agente de empleo de la Asociación Autismo Ourense

Rosa María

Rosa María

Concello de Barreiros

Barreiros - Lugo AEDL

Personal técnico AEDL Concello de Barreiros

Rosa María

Rosa María

Mancomunidade Municipios da Comarca de Ordes

Ordes - Coruña, A AEDL

Personal técnico AEDL de la Mancomunidad de Ordes

Rosa María

Rosa María

Concello de Mugardos

Mugardos - Coruña, A AEDL

AEDL del Municipio de Mugardos

* Las áreas de especificación están declaradas por el personal técnico y no son validadas o verificadas por la Xunta de Galicia