Contacta con XATEmprego

¿Te podemos ayudar?

Para cualquier consulta o sugerencia, por favor, envíenos un correo electrónico a la dirección admin@xatemprego.gal o contacte directamente con la Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social en las siguientes direcciones:

Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Complejo administrativo de San Lázaro, s/n

15781. Santiago de Compostela - A Coruña

Tel. 981 54 46 75